AI en de mens: hoe werken we optimaal samen? – Bennie Mols

Deze podcast is opgenomen op 11-08-2023

De introductie van de automatische piloot heeft het aantal vliegtuig ongelukken drastisch teruggedrongen.

“De samenwerking tussen mens en machines maakt het succesvol. Een mens moet leren hoe hij om moet gaan met de machine.”, aldus Bennie Mols. “LLM’s zijn woordvoorspellers. De stap maken naar menselijke intelligentie, is nog heel groot. Daar is nog veel voor nodig.”

AI is een aanvulling op de mens. We kunnen AI inzetten om ons te helpen bij het oplossen van grote problemen. “Stel je wil honger de wereld uitdrijven. AI kan op basis van data voorspellen hoe mensen in achterstandswijken kunnen worden geholpen met keuzes die levens-veranderend zijn.”

In deze aflevering hebben we het onder andere over:

  • waarom de zelf-rijdende auto er nog steeds niet is
  • ChatGPT blijft tot op heden een woord-voorspeller
  • hoe AI kan helpen bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen

Wil je iets met ons delen naar aanleiding van deze aflevering?

Neem contact met ons op!

"Alleen een samenwerking tussen AI en de mens kan tot succes leiden. Los van elkaar is AI niet zoveel waard."

Blijf op de hoogte en volg AI Verkenners op: