De keerzijde van AI; Het einde van de mensheid? – met Ruben Dieleman

Deze podcast is opgenomen op 10-07-2023.

“Een reëel scenario is dat AI toegang krijgt tot gevoelige infrastructuur of wapens.”

“We zien wel degelijk ook de mogelijke positieve effecten maar zien daarbij wel dat wetgeving essentieel is. We moeten voorkomen dat we in een ‘race to the bottom’ terecht komen tussen concurrerende partijen”, aldus Ruben Dieleman van The Existential Risk Observatory.

Ruben vindt dat er vanuit de politiek onvoldoende aandacht wordt besteed aan het existentiële risico van AI. Er zijn maar een paar kamerleden die zich serieus bezig houden met dit onderwerp. Ze vormen de Commissie Digitale Zaken. Geen van al de partijen heeft echt AI als speerpunt genomen.

In deze aflevering hebben we het onder andere over:

  • de bedreiging van Artificial General Intelligence voor het voortbestaan van de mens
  • de intrinsieke motivatie van Ruben om zich hier druk over te maken
  • hoe geavanceerde kunstmatige intelligentie de mens als hindernis zou kunnen gaan zien
  • experts zijn er zelf nog niet uit of AI zichzelf boosaardig kan ontwikkelen
  • waarom we AI niet moeten zien als een volgende stap in de evolutie

Daarnaast hoor je in deze podcast dat Kevin niet in een vliegtuig stapt als er een kans van 10% bestaat dat dit vliegtuig neerstort.

Wil je iets kwijt over deze aflevering?

Neem contact met ons op!

 

“Als een Large Language Model (LLM) zich zo snel blijft ontwikkelen, dan vormt AI wel degelijk een bedreiging voor de mensheid.”

Blijf op de hoogte en volg AI Verkenners op: