Wat is AI, oftewel kunstmatige intelligentie? – met William Steenbergen

Deze podcast is opgenomen op 13-06-2023

Rekenmodel of een zelfstandig ontwikkelende superkracht?

William Steenbergen, eigenaar van Federato (een start-up gevestigd in Silicon Valley) is een wiskundige en is duidelijk over de wilsbekwaamheid van AI (kunstmatige intelligentie). “AI heeft geen wil. AI is een rekenmodel.” Wel ziet William de risico’s die gepaard gaan met de opkomst van generative AI: “In de handen van de verkeerde personen kan het in potentie een groot risico vormen. Daarom ben ik voorstander van regulering.”

In Amerika is het gebruik van AI tot op heden nog niet echt aan regels onderhevig, vertelt William. Met zijn start-up was hij er wat betreft toegepaste kunstmatige intelligentie vroeg bij. Ongeveer 3 jaar geleden haalde William 15 miljoen dollar op om met AI zijn idee verder te ontwikkelen. Dat hij er zo vroeg bij was, maakt nu dat zijn bedrijf een mooie volgende groeisprong kan maken. “Er zit meer aan te komen” is het enige wat William er over los wil laten op dit moment.

In deze aflevering hebben we het onder andere over:

  • hoe het onderzoek van William ook bij heeft gedragen aan het ontstaan van ChatGPT
  • hoe AI en robots veel banen over kunnen nemen in de toekomst
  • waarom het belangrijk is om bewustwording te creëren over het gebruik van AI tools

Verder hoor je in deze aflevering waarom Kevin zich niet door een robot wil laten opereren, en Peter wel. Luisteren dus!

Wil je iets met ons delen naar aanleiding van deze aflevering?

Neem contact met ons op!

“Mensen hebben de intelligentie om zélf doelen te stellen. AI heeft dat niet. AI heeft geen eigen wil.”

Blijf op de hoogte en volg AI Verkenners op: